Poniżej prosimy podać informację na temat szukanego połączenia (miejscowość początkowa - miejscowość docelowa), wskazówki:

wystarczy podać pierwszych kilka liter nazwy szukanej miejscowości pozostawiając pole formularza pustym program wyświetli listę wszystkich przystanków należy używać polskich liter, wielkość jest bez znaczenia
Wszelkie uwagi odnośnie funkcjonowania internetowego rozkładu jazdy prosimy zgłaszać na adres dworzec@pks.bielsko.pl
Z:

Do:

Data:

 

Okres obowiązywania rozkładu jazdy: od 02.10.2019 do 31.12.2019
PKS w Bielsku-Bialej S.A. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w rozkładzie jazdy w okresie jego ważności